Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

So sánh ngôn ngữ Python và C++

Python C++
Thể loại Được phân loại là ngôn ngữ thông dịch (interpreted language) Được phân loại là ngôn ngữ biên dịch (compiled language)
Hiệu năng Chậm hơn C++ do không được biên dịch và cần phải thông dịch mã nguồn tại thời điểm chạy Nhanh hơn Python do đã được biên dịch trước khi chạy
Cú pháp Dễ học và dễ đọc do cú pháp gần giống với ngôn ngữ tự nhiên Phức tạp hơn Python do cú pháp yêu cầu chặt chẽ và khó hiểu hơn
Cấu trúc Tập trung vào mã nguồn dễ đọc và dễ hiểu Có nhiều quy tắc và hạn chế về cấu trúc
Bảo mật Tốt hơn C++ do có cơ chế xử lý lỗi chặt chẽ và không có tình trạng tràn bộ nhớ (buffer overflow) Cần quản lý bộ nhớ kỹ lưỡng để tránh tình trạng tràn bộ nhớ và lỗ hổng bảo mật
Độ linh hoạt Python có thể được sử dụng để lập trình các ứng dụng web, ứng dụng di động, AI và khoa học dữ liệu C++ được sử dụng chủ yếu để phát triển các ứng dụng hệ thống và phần mềm nền tảng
Cộng đồng Python có một cộng đồng lớn và đầy nhiệt huyết với nhiều thư viện và framework hữu ích C++ cũng có cộng đồng lớn và đầy nhiệt huyết, nhưng chủ yếu tập trung vào các ứng dụng hệ thống và phát triển game
Độ khả dụng Python là ngôn ngữ được cài đặt sẵn trên hầu hết các hệ điều hành và rất dễ cài đặt C++ yêu cầu một bộ biên dịch để biên dịch mã nguồn thành chương trình thực thi
Tính linh hoạt Python linh hoạt hơn C++ trong việc thao tác với dữ liệu, bởi vì Python có các kiểu dữ liệu động và có thể dễ dàng mở rộng và thay đổi kiểu dữ liệu C++ có kiểu dữ liệu cứng nhắc hơn Python, vì vậy nó hạn chế hơn trong việc thao tác với dữ liệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét