Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Giới Thiệu

Chào mừng bạn đến với Blog Lập trình Step by Step

◎ Blog này chia sẻ với bạn cách học tập trình Pascal, đây là ngôn ngữ được dạy từ rất sớm trong trường phổ thông. Hiện nay có nhiều ngôn ngữ được giảng dạy như C, C++, C#, Python,...
◎ Tuy nhiên, dù là ngôn ngữ nào thì việc chúng ta nắm vững được Tư Duy Lập Trình vẫn là điều cốt lỗi nhất. Ở đây, tôi trình bài chỉ ngôn ngữ lập trình Pascal để chúng ta dễ dàng tiếp cận hơn, sau này chúng ta có thể phát triển lên các ngôn ngữ khác được thuận lợi hơn./.