Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Tool - Kiểm tra số nguyên tố

Số nguyên tố là số tự nhiên chỉ có hai ước số là 1 và chính nó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét