Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Python làm được gì?

Python là một ngôn ngữ lập trình đa năng và phổ biến, có thể được sử dụng để làm nhiều việc khác nhau, bao gồm:

  1. Phát triển phần mềm: Python được sử dụng để phát triển các ứng dụng desktop, web và mobile.
  2. Khoa học dữ liệu: Python là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất trong lĩnh vực khoa học dữ liệu, được sử dụng để phân tích dữ liệu và xử lý số liệu lớn.
  3. Trí tuệ nhân tạo: Python được sử dụng rộng rãi để phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo và học sâu.
  4. Web development: Python được sử dụng trong các framework web phổ biến như Django, Flask để xây dựng các trang web động.
  5. Game development: Python có thể được sử dụng để phát triển các game đơn giản và trò chơi trên console.
  6. Tự động hóa: Python được sử dụng để tự động hóa các tác vụ thông qua các thư viện như Selenium và PyAutoGUI.
  7. Hacking và bảo mật: Python là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất được sử dụng trong lĩnh vực hacking và bảo mật.

Tóm lại, Python là một ngôn ngữ lập trình đa năng và mạnh mẽ, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét