Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Tool - Tính tiền lương 1 tiết dạy của giáo viên THPT

Tính tiền lương 1 tiết dạy của giáo viên
Tiền lương 1 tiết dạy của giáo viên với lương căn bản 1.490.000 đồng.
NHẬP HỆ SỐ LƯƠNG:

TIỀN 1 TIẾT DẠY CỦA GV:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét