Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 1. Giới thiệu lập trình PYTHON

Python là một ngôn ngữ lập trình năng động với nhiều tính năng được sử dụng trong một loạt các ứng dụng. Python thường được so sánh với Tcl, Perl, Ruby, Scheme, hoặc Java. Một vài tính năng đặc trưng của nó gồm:

  ◈ Cú pháp rất trong sáng, dễ đọc. 

  ◈ Hướng đối tượng. 

  ◈ Hoàn toàn mô-đun hóa, hỗ trợ các gói theo cấp bậc. 

  ◈ Xử lý lỗi dựa theo ngoại lệ. 

  ◈ Kiểu dữ liệu động ở mức rất cao. 

  ◈ Các thư viện chuẩn và các mô-đun ngoài bao quát hầu như mọi việc. 

  ◈ Phần mở rộng và mô-đun dễ dàng viết trong C, C++, Jython, Iron Python. 

  ◈ Python mạnh mẽ và thực hiện nhanh. 

  ◈ Machine learning. 

 THỨ HẠNG NGÔN NGỮ ĐƯỢC SỬ DỤNG NHIỀU NHẤT:

  1. Python

  2. C

  3. Java

  4. C++

  5. C#

  6. R

  7. JavaScript

  8. PHP

  9. Go

  10. Swift

 CÁC CÔNG CỤ LẬP TRÌNH PYTHON:

  1. Notepad

  2. IDLE (của Python)

  3. Eclipse

  4. PyCharm

 KẾT LUẬN:

  ◈ Python là một ngôn ngữ lập trình, nhưng mạnh mẽ và được trang bị những tính năng rất thích hợp cho việc xử lý dữ liệu dạng ngôn ngữ học. Ta có thể download và cài đặt miễn phí tại Python.org

  ◈ Python cũng là một ngôn ngữ hướng đối tượng và cũng đồng thời là một ngôn ngữ động, nó được trang bị những thư viện tiêu chuẩn khổng lồ từ web, xử lý số học, đến cả lập trình đồ họa, machine learning. Python được sử dụng rộng rãi trong khoa học hay giáo dục và ngày càng trở nên phổ biến và hoàn thiện. Do đó Python là một trong những ngôn ngữ sẽ được săn đón và cần nguồn nhân lực rất nhiều

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét