Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 1. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Pascal

Ngôn ngữ lập trình Pascal là một ngôn ngữ lập trình cho máy tính thuộc dạng mệnh lệnh và thủ tục, được Niklaus Wirth phát triển vào năm 1970. Pascal là ngôn ngữ lập trình đặc biệt thích hợp với kiểu lập trình cấu trúc và cấu trúc dữ liệu, ngôn ngữ lập trình này được đặt theo tên của nhà toán học, triết gia và nhà vật lí người Pháp Blaise Pascal.

  ◈ Ngôn ngữ lập trình Pascal khá nhiều từ khoá so với ngôn ngữ lập trình C, Pascal sử dụng các từ nhiều hơn là ký hiệu. 

  ◈ Ngôn ngữ lập trình Pascal trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình được nhiều quốc gia chọn để đưa vào dạy học trong chương trình phổ thông. 

  ◈ Chương trình Pascal có thể đọc dưới dạng văn xuôi rất dễ dàng.

  ◈ Ngôn ngữ lập trình Pascal không phân biệt chữ HOA với chữ thường.

Một số trình dịch của Pascal:

  ◈ FreePascal

  ◈ TURBO PASCAL

  ◈ QUICK PASCAL

  ◈ UCSD PASCAL

  ◈ ANSI PASCAL

Trong những bài viết này tôi sẽ chia sẻ với bạn bằng Turbo Pascal 7.0